เขียนให้เรซูเม่โดดเด่น น่าสนใจได้เปรียบสมัครงานภายในจังหวัดชลบุรี

เขียนให้เรซูเม่โดดเด่น น่าสนใจได้เปรียบสมัครงานภายในจังหวัดชลบุรี

ในโลกปัจจุบันเช่นนี้ ไม่มีใครยืนยันได้ว่า เราจะทำงานในที่ปัจจุบันได้ยืนนานแค่ไหนอย่างไร แต่เมื่อเราต้องออกจากงานแล้วต้องหางานใหม่ขึ้นมา สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ ให้ดีก็คือ  เขียนให้เรซูเม่โดดเด่น น่าสนใจได้เปรียบสมัครงานภายในจังหวัดชลบุรีจะต้องเขียนให้ตรงกับผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่จะไม่ชอบอะไรที่ยาวเรื่องของประวัติมากนัก ควรกระชับและสั้นๆ ได้ใจความ ได้อย่างไร  วันนี้เราขอนำเทคนิคดีๆ ในการเขียนเรซูเม่ ให้โดดเด่นกว่าคนอื่น และมีโอกาสได้งานเร็วขึ้นกว่าเดิม มาฝากกัน

 1. เรซูเม่ควรประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ถ้าหากจะเขียนให้ถูกต้องและสามารถสมัครงานภายในจังหวัดหางานในชลบุรีได้เป็นอย่างเดีทางเรามีเทคนิคหางานชลบุรีตามโรงาน โรงแรมและสถานที่ประกอบการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ควรทำดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคล  ควรประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, ที่อยู่ และช่องทางการติดต่ออย่างเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล และรูปภาพโปรไฟล์ ควรเป็นรูปภาพที่สุภาพ ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย
 • ประวัติการศึกษา ควรระบุรายละเอียดมหาวิทยาลัย, คณะ, สาขา โดยเรียงลำดับจากปัจจุบันไปหาอดีต และระบุช่วงปีที่ศึกษาด้วย ถ้าหากเกรดเป็นที่น่าพอใจ ให้ระบุเกรดลงไปด้วย
 • ประวัติการทำงาน ควรใส่ชื่อบริษัท ตำแหน่งงานที่เคยทำ ช่วงเวลาที่ทำงาน โดยเรียงลำดับจากปัจจุบันไปหาอดีต และควรระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ว่าเราทำหน้าที่อะไรบ้าง
 • ทักษะความสามารถหลักที่เรามีหางานชลบุรีพยายามระบุทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร และให้ระบุระดับความสามารถของตัวเองด้วย
 • กิจกรรมอื่น ๆที่เคยทำ เคยเข้าร่วม เคยประกวด หากได้รับรางวัลจากการทำงานให้ใส่ไปด้วย ถ้าหากตรงกับสายงานที่จะสมัครจะทำให้ดูมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
 • บุคคลอ้างอิง เพื่อรับรองตัวเรา ว่าเราทำงานได้จริง มีความประพฤติอะไรอย่างไร โดยบุคคลอ้างอิงควรเป็นบุคคลที่มีตำแหน่ง หรือเป็นอาจารย์ก็ได้
 1. ปรับปรุง Resume อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานให้ได้งานที่มีเงินเดือนสูงขึ้น และงานที่ดีขึ้น จึงควรจะอัพเดท resume ของตัวเองอย่างน้อยก็ทุกๆครึ่งปี เพื่อให้ resume อัพเดทอยู่ตลอดเวลา
 2. ใช้ธีมที่เรียบง่าย แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างชัดเจน ให้คนสามารถดูผ่านๆและเข้าถึงข้อมูลที่เขาต้องการได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่ง
 3. แสดงให้เห็นจุดเด่นของตัวเองให้เต็มที่ โดยไม่โกหก เวลาเขียนให้เขียนสรุปๆและชูจุดเด่นของตัวเองออกมาให้ชัดเจน ว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้าง มีใบอนุญาตต่างๆ ใบประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับงาน
 4. สรุปประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาอย่างชัดเจนและละเอียดมากพอ แต่ไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดที่ไม่จำเป็น แสดงไปที่ว่าตำแหน่งงานที่คุณเคยทำ มีความท้าทายอะไรบ้าง และคุณทำอะไรได้สำเร็จบ้างจากความท้าทายครั้งนั้นๆ

เรซูเม่ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ และเป็นเครื่องมือชิ้นแรกในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานแต่การได้งานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เรซูเม่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถ รวมไปถึ ทักษะในการตอบคำถาม และทักษะการทำงานต่างๆ ซึ่งเราควรที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน เพื่อความพร้อมของตัวเองในอนาคต

Related Interesting Posts:

Author: smons10

Leave a Reply